(đại lý) Quảng cáo Google miễn phí - trọn đời

0
(0 Reviews)

Khoảng thời gian 58 m 24 s

Học được 90 ngày

Price

169000000 ₫ 180000000 ₫ Mua ngay
(đại lý) Quảng cáo Google miễn phí - trọn đời

Về khóa học

Quảng cáo miễn phí trọn đời trên Google

  • Chỉ dành cho đại lý cấp 1 (hoặc vip). KHÔNG dành cho người ngoài, không tự ý chuyển khoản.
  • Chỉ có 02 tài khoản (ai đăng ký trước dùng trước)
  • Hướng dẫn chi tiết, từng bước
  • Có cầm tay chỉ việc (thực hành thực tế) nếu đăng ký trước 30/2/2024
  • Có cả link cho Facebook (tự làm không kèm hướng dẫn)

Nội dung khóa học

videoDành riêng cho đại lý48 s
videoKỷ nguyên 6.0 - đặc trưng2 m 15 s Bắt đầu
videoĐặc trưng công nghệ quảng cáo1 m 3 s Bắt đầu
videoLý do mức học phí 15051 s Bắt đầu
videoSử dụng trên điện thoại (smartphone)1 m 53 s Bắt đầu
videoSử dụng trên máy tính2 m 44 s Bắt đầu
videoLink bất tử - kinh nghiệm5 m Bắt đầu
videoKh mục tiêu - bất động sản,... Ước lượng nhu cầu1 m 44 s Bắt đầu
videoTình hình chung thị trường 2023 - cơ hội 2024-2034...4 m 45 s Bắt đầu
videoCách làm thực tế thầy Linh34 s Bắt đầu
videoKinh nghiệm thực chiến - không được quên1 m 5 s Bắt đầu
videoThực chiến - KH mục tiêu28 s Bắt đầu
videoCách tiết kiệm thời gian + hiệu quả thực53 s Bắt đầu
videoThực tế + khuyến cáo Google1 m 7 s Bắt đầu
videoThực chiến - thị trường ngách2 m 50 s Bắt đầu
videoBảo vệ / bảo mật tài khoản - kinh nghiệm xương máu1 m 8 s Bắt đầu
videoTải Dữ liệu - kinh nghiệm cuối nhưng chưa phải là hết5 m Bắt đầu
videoKinh nghiệm phủ thị trường5 m Bắt đầu
videoThực chiến cùng chuyên gia - 3/20242 m 25 s Bắt đầu
videoCấu hình Gmail & những thứ phụ trợ - chiến lược tổng hợp4 m 3 s Bắt đầu
videoCác công nghệ, kỹ thuật liên quan3 m 28 s Bắt đầu
videoBlog Công việc cụ thể 15/84 m 34 s Bắt đầu
videoTrang truy cập bí mật (nội bộ) Bắt đầu
videoTrên App - cách làm không mất tiền Bắt đầu
videoSo sánh, tổng kết các cách làm1 m 34 s Bắt đầu
video5 lỗi phổ biến cần tránh Bắt đầu
videoXử lý lỗi Bắt đầu
videoKinh nghiệm lưu ý3 m 12 s Bắt đầu
Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
Xem thêm