(đại lý) Xây dựng web bán hàng khác biệt (TMĐT 6.0)

0
(0 Reviews)

Khoảng thời gian 35 m 20 s

Học được 120 ngày

Price

49000000 ₫ 69000000 ₫ Mua ngay
(đại lý) Xây dựng web bán hàng khác biệt (TMĐT 6.0)

Về khóa học

Kinh nghiệm dựng web 20 năm

Cấu hình thương mại điện tử 6.0 (mới nhất, hiệu quả nhất)

Đủ các công cụ cần thiết: chống virus, bảo mật, form mẫu, chat,… (chưa bản quyền)

Nội dung khóa học

videoKhóa xây dựng web phong thủy1 m 20 s
videoTạo web với AI tự động (tầm 2-3 phút là hoàn thiện)5 m Bắt đầu
videoCấu hình, cài đặt cơ bản5 m Bắt đầu
videoThêm tên miền riêng2 m Bắt đầu
videoCấu hình tên miền quốc tế, tiếng việt - cách trỏ tên miền Bắt đầu
videoCấu hình cloudflare.com (bảo mật,...)5 m Bắt đầu
videoTham khảo trang thầy Linh5 m Bắt đầu
videoThay đổi font chữ, màu sắc,...2 m Bắt đầu
videoThay đổi kết cấu web, nội dung Bắt đầu
videoThay đổi chân trang2 m Bắt đầu
videoHoàn thành, xuất bản3 m Bắt đầu
video3 cách đăng ký web5 m Bắt đầu
Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
Xem thêm