Đình Đền Miếu Chùa

0
(0 Reviews)

Học được 3650 ngày

Price

49000000 ₫ 69000000 ₫ Mua ngay
Đình Đền Miếu Chùa

Về khóa học

Đình Đền Miếu Chùa, gộp cả 2 khóa hosotuyetmat.edu.vn & hosotuyetmat.com

Bao gồm cả tàng thư (file gốc)

Nội dung khóa học

videoBản quyền & đo đạc
videoTọa hướng Bắt đầu
videoCảnh quan Bắt đầu
videoLối vào Bắt đầu
videoĐo trục linh Bắt đầu
videoTừ ngoài vào trong (clip) Bắt đầu
videoTrục linh (từ trong ra ngoài) Bắt đầu
videoTọa hướng (phi tinh vận 9) Bắt đầu
videoTọa hướng Bắt đầu
videoTrục Linh (Án sơn) Bắt đầu
videoCảnh quan xung quanh Bắt đầu
videoÁn sơn + tổng thể Bắt đầu
videoTrục linh (ngoài án sơn) Bắt đầu
videoTrục linh (trước hồ bán nguyệt) Bắt đầu
Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
Xem thêm