(150) Huyền Không vận 9 - ngàn năm vững như bàn thạch

0
(0 Reviews)

Khoảng thời gian 3 h 28 m 20 s

Học được 65 ngày

Price

25000000 ₫ 30000000 ₫ Mua ngay
(150) Huyền Không vận 9 - ngàn năm vững như bàn thạch

Về khóa học

Hướng dẫn Huyền không phi tinh vận 9

Cách phân tích, bố trí, hóa giải đạt tới hiệu quả ngàn năm vững như bàn thạch - cửu nguyên bất bại

Nội dung khóa học

videoKhóa Huyền không Vận 91 m 16 s
videoGiáo trình1 m
videoVăn hóa thầy phong thủy5 m Bắt đầu
videoĐể trở thành thầy phong thủy xuất chúng4 m 34 s Bắt đầu
videoLuận giải phong thủy5 m Bắt đầu
videoBát quái với sự vật hiện tượng1 m 50 s Bắt đầu
videoPhân chia thời gian - không gian1 m 46 s Bắt đầu
videoSao bay theo năm - vận hành cửu tinh - niên vận2 m 20 s Bắt đầu
videoNguyên vận - vận 9 - tiết khí2 m 5 s Bắt đầu
videoPhi tinh theo tháng1 m 38 s Bắt đầu
videoPhi tinh theo ngày - xem kỹ để đừng nhầm3 m 2 s Bắt đầu
videoĐếm sao1 m Bắt đầu
videoPhi tinh theo giờ39 s Bắt đầu
videoĐắc vận thất vận - khi nào sử dụng - phân tíchh vận 9 Bắt đầu
videoPhi thuận nghịch1 m 37 s Bắt đầu
videoKết cấu tinh bàn1 m 16 s Bắt đầu
videoHuyền không phi tinh kiểu thị trường18 m Bắt đầu
videoLập tinh bàn - vận bàn1 m 29 s Bắt đầu
videoLập tinh bàn - Sơn bàn / Hướng bàn57 s Bắt đầu
videoPhi thuận / nghịch3 m 48 s Bắt đầu
videoVượng sơn vượng hướng3 m 50 s Bắt đầu
videoHiểu rõ hơn về "vượng"8 m Bắt đầu
videoThượng sơn hạ thủy1 m 20 s Bắt đầu
videoSong tinh hội hướng3 m 57 s Bắt đầu
videoSong tinh hội tọa3 m 27 s Bắt đầu
videoHợp thập1 m 3 s Bắt đầu
videoNhất Tứ đồng cung37 s Bắt đầu
videoThu sơn xuất sát - yêu cầu hình thế4 m 7 s Bắt đầu
videoThành môn quyết3 m 21 s Bắt đầu
videoPhục ngâm1 m 20 s Bắt đầu
videoPhản ngâm37 s Bắt đầu
videoTam ban - Đả kiếp thực tế cần hiểu4 m 42 s Bắt đầu
videoBố trí theo Huyền không3 m 53 s Bắt đầu
videoHóa giải Huyền không17 s Bắt đầu
videoBài tập thực hành1 m 28 s Bắt đầu
videoHóa giải Huyền không đại không vong vận 9 -ví dụ Vĩnh Yên5 m 36 s Bắt đầu
videoThực hành cần làm30 m Bắt đầu
videoThực hành - phân tích Nhà Trắng theo vận 930 m Bắt đầu
videoNhà trắng Vận 9 - hiểu thêm trước khi làm bài tập10 m Bắt đầu
videoPhân tích cụ thể Nhà Trắng - vận 9 - thu sơn xuất sát4 m Bắt đầu
videoNhà trắng vận 9 - bố trí / hóa giải thực tế - 9 cung tốt xấu2 m 36 s Bắt đầu
videoNhà trắng - cách cục nâng cao - đả kiếp mật giải4 m 31 s Bắt đầu
videoPhong thủy nhà thầy Linh3 m 12 s Bắt đầu
videoQuẻ thế38 s Bắt đầu
videoĐại không vong / Kiêm hướng2 m 33 s Bắt đầu
videoLập tinh bàn quẻ thế cụ thể (có ví dụ)3 m 44 s Bắt đầu
videoPhân chia ô vuông hay rẻ quạt5 m Bắt đầu
videoSong tinh luận giải3 m 23 s Bắt đầu
videoDự báo với chủ nhà2 m 51 s Bắt đầu
Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
Xem thêm