Long, Huyệt, Lăng Mộ (AR)

0
(0 Reviews)

Học được 3650 ngày

Price

69000000 ₫ 99000000 ₫ Mua ngay
Long, Huyệt, Lăng Mộ (AR)

Về khóa học

Gộp cả 3 khóa

  • Long mạch, Huyệt đạo được phân tích chuyên sâu dưới góc độ 3D & thực tế ảo tăng cường, điều mà chưa thầy phong thuỷ nào làm được
  • Lăng mộ 
  • AR (thực tế ảo tăng cường)

Nội dung khóa học

videoĐo thực tế đền bà Triệu Bắt đầu
videoĐịa khí đền Nưa Bắt đầu
Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
Xem thêm