(truyền nghề) Âm trạch cơ bản - Hành nghề thực tế

0
(0 Reviews)

Học được 60 ngày

Price

6800000 ₫ 8900000 ₫ Mua ngay
(truyền nghề) Âm trạch cơ bản - Hành nghề thực tế

Về khóa học

Các kiến thức cơ bản để hành nghề thực tế trong lĩnh vực âm trạch

Thành thạo các thủ tục tang ma dân gian: xem ngày, xem hướng, kiểm tra mộ,…

Nội dung khóa học

Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
Xem thêm