(truyền nghề) Âm trạch cơ bản - Hành nghề thực tế

0
(0 Reviews)

Available 60 days

Price

6800000 ₫ 8900000 ₫
(truyền nghề) Âm trạch cơ bản - Hành nghề thực tế

About Course

Các kiến thức cơ bản để hành nghề thực tế trong lĩnh vực âm trạch

Thành thạo các thủ tục tang ma dân gian: xem ngày, xem hướng, kiểm tra mộ,…

Course content

Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
See more