(truyền nghề) Công cụ cơ bản - nâng cao

0
(0 Reviews)

Available 61 days

Price

9900000 ₫ 16000000 ₫
(truyền nghề) Công cụ cơ bản - nâng cao

About Course

Công cụ từ cơ bản đến nâng cao

Sử dụng ăngten đo địa khí, đồ vật, mộ phần,…

Sử dụng tầm long đo hài cốt, ban thờ, địa khí, âm vong, vong nhập,…

Course content

Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
See more