(truyền nghề) Kỳ môn Độn giáp (cơ bản)

5.0
(1 Reviews)

Khoảng thời gian 1 h 28 m 38 s

Học được 60 ngày

Price

6900000 ₫ 9900000 ₫ Mua ngay
(truyền nghề) Kỳ môn Độn giáp (cơ bản)

Về khóa học

Kỳ môn Độn giáp (cơ bản)

  • Lập sơ đồ
  • Chọn ngày giờ
  • Luận giải

Nội dung khóa học

videoChọn ngày xuất hành, kinh doanh,...1 m 22 s Bắt đầu
videoLịch Kỳ môn 2023.08 Bắt đầu
videoVí dụ cụ thể chọn ngày xuất hành (cầm tay chỉ việc)13 m 12 s Bắt đầu
videoGiáo trình Bắt đầu
videoFile mẫu Phân tích Kỳ môn trận Bắt đầu
videoGiới thiệu chung24 s
videoKỳ môn Độn giáp27 s Bắt đầu
videoKỳ môn định cục - Lập thời bàn kỳ môn (Theo ngày)37 s Bắt đầu
videoSo sánh lập cục Kỳ môn vs Huyền không2 m 27 s Bắt đầu
videoKỳ môn theo ngày - phương pháp đặt nhuận1 m 33 s Bắt đầu
videoThiếu sót của đặt nhuận - nhắc lại3 m Bắt đầu
videoKỳ môn theo ngày - phương pháp Bổ Cứu32 s Bắt đầu
videoQuy tắc Giáp Kỷ - tam nguyên (thượng trung hạ)55 s Bắt đầu
videoĐịnh cục trong Kỳ môn - Âm / dương cục trong tam nguyên1 m 8 s Bắt đầu
videoVí dụ thực tế - Cách tra Kỳ môn theo ngày (2 nguyên tắc cănbản)2 m 9 s Bắt đầu
videoHiểu về ghi chép Lịch vạn niên - âm dương lịch1 m 14 s Bắt đầu
videoTra đối chiếu Kỳ môn trong lịch Cát tường hàng năm2 m 28 s Bắt đầu
videoTam bàn - thiên địa nhân1 m Bắt đầu
videoÝ nghĩa và ứng dụng của Bát môn1 m 29 s Bắt đầu
videoĐịa bàn Bắt đầu
videoNhân bàn Bắt đầu
videoThiên bàn gốc1 m Bắt đầu
videoVí dụ mẫu - Lập kỳ môn theo giờ2 m Bắt đầu
videoLưu ý thực hành - làm theo ví dụ mẫu1 m 3 s Bắt đầu
videoDữ liệu đầu vào - ngày giờ, tiết khí,... phải chính xác2 m 37 s Bắt đầu
videoBước 1. Định cục Kỳ môn27 s Bắt đầu
videoBước 2. Tam kỳ Lục nghi (Địa bàn)27 s Bắt đầu
videoBước 3. Thiên bàn - Phù thủ3 m 33 s Bắt đầu
videoKhi tuần thủ nhập trung cung Bắt đầu
videoBước 4. Xếp Bát môn (Trực sử) - Nhân bàn2 m 18 s Bắt đầu
videoBát môn - ví dụ 25 m Bắt đầu
videoBước 5. Xếp Cửu tinh (Trực phù, xếp theo can giờ)49 s Bắt đầu
videoBước 6. Thần bàn - tiểu trực phù ghi theo Đại trực phù47 s Bắt đầu
videoFile hướng dẫn - toàn bộ các bước lập Kỳ môn bàn theo giờ Bắt đầu
videoFull bài giải - kết quả (nên làm bài tập trước khi xem)43 s Bắt đầu
videoKhác biệt Kỳ môn của thầy Linh - ví dụ + cách luận giải1 m 39 s Bắt đầu
videoQuy ước thang điểm - phân tích nhanh + dễ hơn các cách làm dân gian2 m 36 s Bắt đầu
videoThang điểm mẫu - lưu ý khi học3 m 21 s Bắt đầu
videoTăng giảm - sao xấu tốt, cách cục xấu tốt, không vong,...2 m 42 s Bắt đầu
videoLuận giải - dụng thần1 m 44 s Bắt đầu
videoLuận giải thực tế - sức khỏe1 m 23 s Bắt đầu
videoLưu ý bài tập cuối khóa1 m 4 s Bắt đầu
videoChọn ngày kỳ môn - thêm ví dụ12 m Bắt đầu
videoMậu thiên bàn đối ứng từng cung57 s Bắt đầu
videoẤt thiên bàn đối ứng từng cung50 s Bắt đầu
videoBính thiên bàn đối ứng từng cung43 s Bắt đầu
videoĐinh thiên bàn đối ứng từng cung45 s Bắt đầu
videoKỷ thiên bàn51 s Bắt đầu
videoCanh thiên bàn43 s Bắt đầu
videoTân thiên bàn58 s Bắt đầu
videoNhâm Thiên bàn54 s Bắt đầu
videoQuý thiên bàn đối ứng47 s Bắt đầu

Kiểm tra kiến ​​​​thức của bạn bằng cách vượt qua bài kiểm tra cuối cùng.

Subject

Kiểm tra cuối khóa Kỳ môn

Vượt qua bài kiểm tra
Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

5.0
(1 Reviews)
Xem thêm