(truyền nghề) Phong thủy A - ứng dụng Bát Trạch

0
(0 Reviews)

Available 60 days

Price

1600000 ₫ 2400000 ₫
(truyền nghề) Phong thủy A - ứng dụng Bát Trạch

About Course

Khóa A cơ bản bao gồm:

phong thủy cơ bản (tọa hướng, đo đạc, phân tích)

phái Bát Trạch

Course content

Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
See more